top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése és elérhetősége

D-VERSE CONSULTING Kft; székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. adószám: 23072408243  e-mail: contact(kukac)blezerinfo.com; telefon: +36 20 2360870; levelezési cím és az adatkezelési szabályzat elérhetősége: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

weboldal: www.blezerinfo.com, www.dverseconsulting.com

 

Az adatkezelés tárgyát képező kezelt személyes adatok köre, fajtái és jogalapja:

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói, ajánlatkérők, a hírlevélre feliratkozók, e-bookot letölteni kívánók, online vagy személyes tanácsadást igénylők, tanfolyamra vagy workshopra jelentkezők, online tréninget vásárlók, valamint a cookie-k használata.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel és visszaigazoló e-mail küldése, számlázás, tanfolyami regisztráció, marketing tevékenység végzése.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. Cégek esetében a pontos cégnév, cím és adószám a számlázáshoz szükséges. Magánszemélyek esetében a 2020. szeptember 1-én életbe lépett új Felnőttképzési Törvény értelmében a név, korábbi név, anyja neve, születési helye és dátuma és a lakcím kötelezően megadandó, az adóazonosító és e-mail cím bekérhető, de az elektronikus számlázáshoz e két utóbbi szükséges, mert jogszabályi kötelezettség.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Oktatás esetében a magánszemélyek adatait 8 évig kell megőriznünk, akkor is, ha nem engedélyezi, hogy továbbítsuk a Felnőttképzési Adatnyilvántartó Rendszerbe. 

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő ügyvezetője és alkalmazottai.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adattovábbítás: Adattovábbítást az adatkezelő nem végez.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre a célra szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

 

A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Ez alól kivételt képez a 2020. szeptember 1-én életbe lépett Felnőttoktatási Törvényre való hivatkozással az oktatásban (személyes vagy online) történő résztvevő adatai, amelyeket cégünknek 8 évig kell megőriznie, és egy esetleges ellenőrzésen bemutatni.

 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400

 

Tárhelyszolgáltatónk:

WIX.com

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

Google Analytics

Weboldalunk igénybe veszi a Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) Google Analytics nevű internetes elemzési szolgáltatását. Az alkalmazás a „Universal Analytics” (Univerzális elemzés) munkamód alapján történik. Ez megkönnyíti számunkra az eszközök közötti adatok, munkamenetek és interakciók összekötését az álnevesített felhasználói azonosítóval és ezáltal a felhasználó különböző eszközökön végrehajtott aktivitásának elemzését. A Google Analytics cookie fájlokat használ annak érdekében, hogy lehetővé tegye a weblap számára a felhasználói interakciók elemzését. 

bottom of page